Konsultacje społeczne: Zielony skwer przy ul. Kopernika

Zapraszamy mieszkańców Zielonej Góry na konsultacje dotyczące zagospodarowania skweru przy ul. Kopernika. Konsultacje odbywają się w ramach akcji Masz Głos przy wsparciu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju PZR.

Konsultacje odbywają się do 13 kwietnia 2019. Dołączyć do dyskusji można na każdym etapie:
1. od 06 do 13 marca pytamy mieszkańców w okolicach skweru o tym jakie mają skojarzenia, zdanie o bezpieczeństwie tego miejsca, i jakie mają pomysły na zagospodarowanie terenu. Możecie tam spotkać naszych młodych wolontaruszy przy wsparciu Młodzieżowa Rada Miasta Zielona Góra.

2. 16 marca 2019 – przeprowadzamy dłuższe rozmowy na skwerze. Irina Brovko i Beata Tokarz będą tam od godziny 10:00 do godziny 14:00, będą rozmawiać z mieszkańcami i dokładnie spisywać oczekiwania wobec tego miejsca.

3. 23 marca 2019 – warsztaty z Krzysztof Ślebioda z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, Toruń. Odbędą się w formie prezentacji z inspiracjami, rozmów, dyskusji na podstawie wyników badań, przeprowadzonych wcześniej. Miejsce warsztatów: OWES Zielona Góra, przy ul. Dąbrowskiego 41D/3 (zobacz dokładną lokalizację -> https://goo.gl/znn6c8)

4. 13 kwietnia 2019 – warsztaty na skwerze. Przedstawimy wstępne wizualizacje, przeprowadzimy rozmowy z mieszkańcami, zbierzemy uwagi do wizualizacji.

Przez cały okres konsultacji swoje pomysły na skwer można również wysyłać drogą elektroniczną: [email protected] .

Na podstawie tych konsultacji i wszystkich rozmów oraz warsztatów z mieszkańcami powstanie końcowy plan na zagospodarowanie skweru, o realizację którego będziemy przeprowadzać rozmowy z władzami. Przy stworzeniu wizualizacji pomagać nam będzie Aleksandra Afrodyta Maliszewska.

Zapraszamy do rozmów, dyskusji i udziału w warsztatach!

Wydarzenie na Facebook >>