Lato Bliskości

Projekt „Lato Bliskości” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jest kierowany do kobiet w ciąży (od II trymestru – w momencie zgłoszenia) oraz rodziców dzieci do ukończenia 2 roku życia).

Regulamin projektu „Lato Bliskości”

 • Zajęcia dla uczestników, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich są bezpłatne.
 • Uczestnik potwierdza swój udział podpisem na liście obecności.
 • Pierwszeństwo w naborze mają mieszkańcy Zielonej Góry.
 • Projekt przewiduje udział we wszystkich formach zajęć 90 uczestników.
 • Liczba miejsc na poszczególne warsztaty i spotkania jest ograniczona.
 • Uczestnicy deklarują chęć udziału w zajęciach: jogi z brzuszkiem, chustonoszenia, tańcu w chuście, zajęciach FitMama, wykładach dietetycznych, warsztatach BLW oraz coachingu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez realizatora.
 • W przypadku zajęć jogi dla ciężarnych uczestnik składa deklarację o braku przeciwwskazań (zalecana konsultacja lekarska).
 • Zajęcia będą się odbywały na terenie Zielonej Góry w okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku w miejscach wskazanych przez organizatora projektu.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku na potrzeby projektu.
 • Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania anonimowych ankiet na potrzeby ewaluacji projektu.
 • Realizator projektu stworzy listę rezerwową uczestników.
 • Realizator zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem projektu.
 • Realizator zapewnia zajęcia w miejscach przystosowanych do prowadzenia zajęć dla kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi, dostarcza przybory i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.
 • Zgłoszenie udziału w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Strona na Facebook

REJESTRACJA >>