Polityka Prywatności

Jeden z ważniejszych aspektów przy wykonywaniu celów statutowych  Fundacji LYADA jest dbanie o bezpieczeństwo informacji, w tym szczególnie danych osobowych.

 

Polityka prywatności Fundacji LYADA opisuje jakie dane zbieramy, w jakim celu wykorzystujemy, i w jaki sposób chronimy.

Definicje

 • administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest Fundacja wspierania twórczych inicjatyw Lyada z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Konstruktorów 78/8;
 • dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
 • przetwarzanie” oznacza wszystkie operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany;
 • podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;

Gromadzone informacje i sposoby przetwarzania

Newsletter

Zapisując się na nasz newsletter, podajesz jedynie swój adres email. Adresy przetwarzane są wyłącznie w celu wysłania newslettera zgodnie z wybraną kategorią.

 

Dostęp do tych danych mają jedynie osoby, które zajmują się obsługą techniczną witryny Fundacji LYADA.

Rejestracja i zgłoszenie do udziału w wydarzeniu

W przypadku konieczności rejestracji na wydarzenie Fundacji LYADA, wykorzystujemy usługę “Formularze Google”, dlatego możemy być pewni, że podczas przesyłania danych osobowych naszych uczestników, stosowane są najlepsze standardy bezpieczeństwa.

 

Zgromadzone dane przechowywane są w specjalnej przestrzeni z ograniczonym dostępem, a dostęp do tych danych jest nadawany wyłącznie osobom do tego uprawnionym.

 

Cele przetwarzania danych osobowych pobranych podczas rejestracji, przewidywany okres przetwarzania i inne informacje są opisane w poszczególnych formularzach.

 

Po zakończeniu okresu przetwarzania zbiory danych osobowych z rejestracji podlegają anonimizacji, co oznacza że wszystkie dane osobowe są wykasowane, zostają, natomiast, jedynie dane statystyczne.

E-maile i formularz kontaktowy

Dane osobowe interesantów, podane w mailu, wykorzystujemy jedynie do celów, do których ten mail był przeznaczony, m.in:

 • Odpowiadamy na pytania;
 • Rejestrujemy lub uzupełniamy dane do rejestracji uczestników;
 • Przetwarzamy inne zgłoszenia.

 

Formularz kontaktowy na stronie Fundacji LYADA służy do wysyłania powiadomienia na adres mailowy Fundacji.

Przelewy i darowizny

Dane z przelewów przechowywane są w systemie bankowym oraz jako załączniki do dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Dodatkowo, możemy użyć dane kontaktowe darczyńców do wysłania podziękowania, ewentualnie do wystawienia zaświadczenia o darowiźnie (na życzenie).

Listy obecności i wyrażenia zgody

Listy obecności, oświadczenia, wyrażenia zgody itp w formie papierowej załączane są do dokumentacji projektowych i są przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązków sprawozdawczych.

Komu udostępniamy

Podmioty przetwarzające

System informatyczny Fundacji LYADA oparty jest o sewrisy “Google dla Organizacji Non-Profit”. Informacja jest przetwarzana na serwerach Google zgodnie z Polityką Prywatności i Warunkami Korzystania z usług Google, co zabezpiecza przezroczyste zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzanych danych, w tym danych osobowych.

 

Strona Fundacji LYADA znajduje się na serwerach Hekko.PL, bezpieczeństwo przetwarzania danych gwarantowane jest umową o powierzanie danych.

 

W przypadku konieczności powierzenia danych osobowych, których administratorem jest Fundacja LYADA, innym podmiotom, przestrzegamy obowiązki Administratora, wynikające z prawa, dbając, m.in. o ograniczenie celów i sposobów przetwarzania przez procesora, zawarcie odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych itd.

Osoby upoważnione

Dostęp do danych mają wyłącznie osoby, które tego potrzebują do spełnienia celów, dla których te dane są przetwarzane, oraz stosując sposoby i narzędzia wskazane przez Administratora.

Jak chronimy

Korzystamy ze wszystkich uzasadnionych opcji zabezpieczania danych, dostępnych w serwisach “Google dla Organizacji Non-Profit”, w tym rygorystycznego ograniczenia dostępu (dostęp wyłącznie dla kont fundacyjnych), dwustopniowej autentykacji itd.

 

Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo urządzeń końcowych wykorzystywanych do przetwarzania danych Fundacji, w tym danych osobowych, m.in. przez stosowanie szyfrowania, ochrony antywirusowej i aktualizacji oprogramowania.

Twoje prawa

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie.

Polityka ciasteczek (cookies)

Kiedy wchodzisz na stronę Fundacji LYADA, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.

 

Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.

 

Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.

 

Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

 

Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.