Podziękowania

Fundacja DKMS, Stowarzyszenie Progress (19 lstopada 2014):
Podzienkowanie_DKMS_Progres-2014-11-29
Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (25 sierpnia 2014):

Podziekowanie RCKiK 2014-08-25 dla Fundacji LYADA

Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać” (23 sierpnia 2014):

Stowarzyszenie -Zielona Góro Zacznij Biegać-

Akademia Przyszłości (10 kwietnia 2014):

podziękowanie - Akademia Przyszłości