Podziękowania

Mediateka Szklana Pułapka:

Fundacja DKMS, Stowarzyszenie Progress:
Podzienkowanie_DKMS_Progres-2014-11-29
Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze:

Podziekowanie RCKiK 2014-08-25 dla Fundacji LYADA

Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać”:

Stowarzyszenie -Zielona Góro Zacznij Biegać-

Akademia Przyszłości:

podziękowanie - Akademia Przyszłości