Andrzejki z Kreatywną Mozaiką Świata – 28 listopada