Wiosenny Bal dla Dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – 4 kwietnia 2014