Warsztaty fotograficzne

Młody FotografCelem jest zaszczepienie w dzieciach i młodzieży zamiłowania do fotografii. Warsztaty fotograficzne to doskonałe połączenie fotografii z dobrą zabawą; umożliwiają rozwijanie pasji, pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej. Zajęcia są ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych pomysłów poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi, właściwymi dla fotografii. 
Podczas naszych zajęć nie ma czasu na nudę. Główny nacisk kładę na nabycie umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem naszego miasta/regionu. Ważne będzie również dokonywanie samooceny i ocena prac innych.

Strona autora warsztatów na Facebook: