Sport Up! – Oyama Karate i DEFENDO


Szczegóły wydarzenia


Oyama Karate to utylitarna sztuka walki. To także dyscyplina sportowa pełno kontaktowego karate. Cechą charakterystyczną Oyama Karate są bardzo silne i szybkie techniki nożne i ręczne wykonywane w kombinacjach oraz władnie białą bronią (długi kij, tonfy, sai). Do tego także dochodzi szybkie przemieszczanie się we wszystkich kierunkach. Systematyczny trening Oyama Karate buduje i wzmacnia u ćwiczących wszystkie cechy motoryczne i najważniejsze cechy psychiczne.
Na zajęciach pokarzemy charakterystyczne techniki i kombinacje Oyama Karate oraz władanie długim kijem, tonfami i sai.

DEFENDO – kompletny system realnej walki.
DEFENDO to prostota i skuteczność. Jest łatwym do opanowania systemem, ponieważ skupia się na szerokiej gamie zagrożeń jakie możemy spotkać w nowoczesnym świecie i oferuje minimalną ilość, kompleksowych rozwiązań. Zasada minimalnej ilości technik pozwala, aby poprzez powtarzalność tych samych struktur w różnych sytuacjach, uczestnicy byli w stanie skutecznie odtworzyć zdobytą wiedzę w sytuacji maksymalnego stresu. Podstawowe techniki DEFENDO są oparte na psychologicznym podejściu do strachu, stresu, poczucia zagrożenia i tym jak je wykorzystać, gdy przetrwanie zależy od własnej siły fizycznej.
Na zajęciach pokarzemy obrony i przejścia do kontrataku przed najbardziej spotykanymi atakami na naszych ulicach.

Udział bezpłatny!
Konieczna wcześniejsza rejestracja!
http://lyadafund.eu/sportup/