Zielona Pozarządowa: Działalność odpłatna a gospodarcza

Zielona PozarzadowaZapraszamy organizacje pozarządowe na kolejne spotkanie Zielonej Pozarządowej. 

26 listopada 2016, godz. 10:00.
Mediateka Szklana Pułapka, Palmiarnia.

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące działalności odpłatnej i działalności gospodarczej, możliwości wykorzystania na rzecz prowadzenia działalności statutowej.

Zakres tematyczny spotkania:

– jak i dlaczego prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą,
– co jest działalnością odpłatną, co gospodarczą i jakie działania można w nich wykonywać,
– przykłady prowadzonej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej
– umowa darowizny a umowa sponsorska – co jest czym,
– oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze dla organizacji rozpoczynających działalność odpłatną lub gospodarczą

Spotkanie poprowadzi Adam Szulczewski – animator Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, od blisko 10 lat związany z sektorem pozarządowym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Od 2012 r. współtworzy Słubickie Fora Organizacji Pozarządowych. Od 2014 r. koordynuje działalność Sektora 3 Słubice – Powiatowego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Działacz społeczny, koordynator projektów, trener, animator.